Tekst/foto: BCC

Innsamlingsaksjoner i lokalmenighetene

De siste 10 årene har det vært innsamlingsaksjoner i BCCs lokalmenigheter for å bygge opp kapital til fremtidens menighetsarbeid. Denne høsten har NRK Brennpunkt sendt spørsmål til minst 15 av disse lokalmenighetene, der de ber om dokumentasjon på hvor sparepengene deres er.

Ifølge deres kilde, bedragerisiktede Jonathan van der Linden, skal pengene ha havnet i ledernes lommer.

Lokalmenighetene har god orden i regnskapene

For styrer, ledelse og årsmøter i BCC og lokalmenighetene er historikken kjent. Midler fra BCC Financial ble betalt tilbake med renter, og medlemmene har vært med å stemme over hvor de har plassert sparepengene i dag. I tillegg er regnskapene revidert av anerkjente revisjonsselskaper. Det er altså god kontroll på pengene som er samlet inn gjennom flere år.

«Det er altså god kontroll på pengene som er samlet inn gjennom flere år.»

 Fakta i saken 

  • Etter finanskrisen i 2008 gjorde BCCs representantskap tiltak for å styrke økonomien til lokalmenighetene.
  • Det ble anbefalt å bygge opp egenkapital til fremtidige lokale prosjekter. Prognoser viste nemlig vekst i medlemstall og aktivitet, og dermed utbyggingsbehov for de fleste lokalmenigheter.
  • Det utviklet seg til en innsamlingsaksjon med TV-program, BrunstadMagasinet, som ga månedlig status på innsamlingen, og lokalmenighetene begynte å konkurrere om å nå målene sine.
  • Internasjonalt ble lokalmenigheter i kapitalsterke land engasjert, og de ønsket å være med i aksjonen.
  • Ganske snart var det en betydelig kapital som var samlet opp i de mange lokalmenighetene, og midlene ble i noen år plassert i norske banker.
  • Pådriverne fra forskjellige lokalmenigheter utvekslet erfaringer, og en av ideene som kom ut av dette førte til etableringen av en ordning for cashpooling, BCC Financial ltd.
  • Ulike jurisdiksjoner for cashpooling ble vurdert. Kypros hadde et fungerende regelverk og var mest kostnadseffektiv.
  • Selskapet ble besluttet avviklet i 2014, da de fleste lokalmenighetene etter hvert ønsket å trekke ut sine midler og låne dem til byggeprosjektet på Brunstad i stedet.
  • Selskapet var ferdig avviklet i 2016. Da hadde alle lokalmenighetene fått sine penger tilbakebetalt, og overskuddet fra cashpooling-virksomheten ble gitt til formål som kom trossamfunnet til gode.
  • I dag er mesteparten av lokalmenighetenes penger lånt ut til Brunstadstiftelsen som byggelånsfinansiering. Noen menigheter har i stedet valgt å bruke midlene sine til å finansiere egne lokale prosjekter.

Les mer om finansieringsmodellen for utbyggingen på Oslofjord her: Brunstadstiftelsen sin side.

Påstander som gjentas

Påstanden om at pengene som skulle gått til utbyggingen, i stedet skulle ha «gått i ledernes lommer», er nøye fabrikkert. Den har helt siden 2016 blitt spredd på mange nivåer i både det norske og det nederlandske samfunnet, sammen med påvirkningsoperasjonens fordreide virkelighet.

Mens Jonathan van der Linden satt fengslet i Nederland i 2016, skrev han et anklageskrift på 40 sider for hånd. Her presenterte han en alternativ virkelighet om en lang rekke personer og organisasjoner.

Et av de konkrete punktene Jonathan van der Linden tok opp i anklageskriftet han forfattet, var nettopp ideen om at BCCs medlemmer skulle ha blitt lurt, at pengene var borte.

40 sider anklageskrift beskriver en alternativ virkelighet om BCC og medlemmene.

Van der Lindens notat (vår oversettelse til norsk):

Verden over har man de siste årene samlet inn penger via BCC Financial Ltd. De forvaltet i toppårene mer enn EUR 100 mill. Medlemmene ble lurt til å tro at dette ble brukt for å finansiere de gigantiske byggeprosjektene på Brunstad.

Originaltekst:
Wereldwijd zamelde men over de afgelopen jaren geld in via BCC Financial Ltd. Deze beheert in de topjaren meer dan € 100 mln. Aan de leden werd wijsgemaakt dat dit werd gebruikt ter financiering van het immense bouwproject op Brunstad.

E-poster som bevis

Alle påstander i operasjonen leder tilbake til det samme bevismaterialet; tusenvis av e-poster og dokumenter fra van der Lindens beslaglagte PC, som er 5-10 år gamle. Disse e-postene er omtalt i selve bestillingen av påvirkningsoperasjonen, og igjen i Psy-Groups rapport utformet av Emmanuel Rosen i Amsterdam 2017.

Siden påvirkningsoperasjonen mot BCC ble bestilt, har e-postene også vært brukt i forbindelse med pengeutpressing. I tillegg har materiale fra den samme kilden blitt påvist som manipulert, i forbindelse med nederlandske rettsprosesser. Materialet har vært til salgs på det sorte markedet for 850.000 €. De har kommet til Dagens Næringsliv og til nederlandske NRC Handelsblad. Heretter har e-postene vært en del av Økokrims etterforskning.

I Økokrims etterforskning var Van der Lindens anklageskrift på 40 sider også et sentralt bevis i den første etterforskningsfasen. Og Økokrim brukte mye tid og ressurser på å undersøke påstandene i dette dokumentet og tilhørende e-poster, blant annet ved å samle inn enorme mengder bankutskrifter, regnskaper, og avhøre vitner.

«Materialet har vært til salgs på det
sorte markedet for 850.000 €.»

Fire år senere: NRK Brennpunkt fremmer samme påstander

Da NRK Brennpunkt flere år senere fatter interesse for å lage et program om BCC, får de raskt kontakt med Jonathan van der Linden som sentral kilde. Hos Psy-Group beskrives han også som hovedperson i påvirkningsoperasjonen, der Ben van Wijhe er omtalt som klient.

Dialog fra NRK Brennpunkts research-fase viser at journalisten har fått hjelp av en gruppe som kalles Ben van Wijhes «nettverk», eller hans «team», til å hente fram bevis fra den samme e-postboksen. Oscar Floor betegnes som en del av dette teamet.

Dette materialet danner altså grunnlag for de påstander som fremmes mot BCC halvannet år etter at operasjonen ble avslørt av et amerikansk medie.

I september 2020 mottar vi de første konkrete spørsmålene fra NRK Brennpunkt. Spørsmålene inneholder nettopp de påstandene Jonathan van der Linden har gjentatt og forsøkt å etablere som en sannhet i flere år.

NRK Brennpunkt skriver til BCC og til Kåre J. Smith:

«…vi sitter på dokumentasjon som viser at alle lokalmenighetene i Norge (minus den i Oslo/Follo) året etter, i juni 2015, inngikk avtaler med BCC Financial om å oppgi sine sparepenger i BCC Financial.»

«I forbindelse med den pågående saken mot Jonathan van der Linden, sier hans advokat at medlemmer i BCC forventet at pengene de donerte skulle gå til å bygge ut Brunstad, men at store deler av pengene i stedet forsvant «i lommene» til ledere i trossamfunnet. Dette begrunner han med at ledere fikk millioner av euro i lån fra BCC Financial som aldri ble betalt tilbake. Jonathan van der Linden sier på sin side at ingen penger fra BCCF gikk til utbyggingen av Brunstad så lenge han var direktør i BCCF.»

Dette er svært alvorlige påstander som er dokumentert å være uriktige, og som stammer nettopp fra Van der Lindens og Psy-Groups alternative virkelighet.

Dokumentasjon leveres, men det er ikke godt nok for NRK

BCC ønsker en ryddig og åpen prosess for å forklare at NRK ikke sitter på troverdig dokumentasjon i saken, og vi ønsker å minne om særlig varsomhet ovenfor disse kildene. BCC kontakter derfor straks NRKs etikkredaktør og ber om møte.

Til tross for dokumentasjon BCC fremlegger i møtet, at revisorgodkjente regnskaper viser at BCC Financial betalte tilbake alle lokalmenighetenes lån med renter, og at virksomheten ble avviklet med overskudd, velger NRK Brennpunkt å ikke stole på dokumentasjonen fra BCCs styreleder. 10 dager senere sendes det e-poster fra NRK Brennpunkt til BCCs norske lokalmenigheter. De blir avkrevd dokumentasjon på at det BCC v/Berit Hustad Nilsen har presentert, virkelig stemmer.

Styrene for lokalmenighetene har god dokumentasjon på dette, og svarer løpende på de spørsmål som stilles fra NRK Brennpunkt. Mange frivillige bruker titalls timer for å hente fram mange år gamle dokumenter, så NRK Brennpunkt skal se at de vet hvor pengene er. Lokalmenighetenes årsregnskaper ligger også åpent tilgjengelig på deres nettsider.

Van der Linden og hans e-poster tillegges altså større troverdighet enn regnskaper, dokumentasjon og styrer både i BCC og i lokalmenighetene. Dette på tross av at han har erkjent bedrageri av cirka 80 millioner kroner fra misjonsstiftelsen han jobbet for, og vært hovedperson i å utforme en alternativ virkelighet som ønsket å gjøre ende på BCCs eksistens.

NRK vil ikke trekke påstandene før publisering

Til tross for at BCC gjentatte ganger har spurt om det, har NRK Brennpunkt nektet å trekke tilbake de grove påstandene de har videreformidlet om BCCs lokalmenigheter og ledere. Programmet er fortsatt ikke sendt, og det er derfor ikke klart om NRK Brennpunkt vil ta med påstandene i selve programmet.

NRK henviser til at det er det journalistiske sluttresultatet som teller, men for BCC og medlemmene er det imidlertid svært alvorlig å ha slike påstander hengende uavklart. BCC mener derfor det er uredelig å ikke kunne gi et klart svar på om påstandene er trukket tilbake, eller om NRK fortsatt mener de er riktige.

Synlig bevis: Her er pengene

De fleste av lokalmenighetene valgte å låne ut hele eller deler av beløpene til det pågående byggeprosjektet på Oslofjord. Totalkostnaden er estimert til å være cirka 3,6 milliarder kroner, og prosjektet er nå i sluttfasen. Det er et synlig bevis på at lokalmenighetenes og BCC-medlemmenes personlige engasjement har gitt resultater, og at pengene i dag ligger i stål og betong.