Derfor stiller ikke BCC opp i TV 2s serie
«Norge bak fasaden»


I TV 2s serie som handler om kriminelle miljøer og sprekker i den norske fasaden blir Brunstad Christian Church (tidligere kalt Smiths venner) fremstilt som et lukket kirkesamfunn. Dette stemmer ikke.

Den tydelige røde tråden i serien er å avsløre miljøer som er skadelige for samfunnet. Av den grunn valgte vi å ikke stille til intervjuer i episoden «I Guds navn».

Vi har ingenting å skjule, og har svart på alle påstander vi har blitt forelagt.

Les om vår opplevelse av Novemberfilm og TV 2s fremgangsmåte i denne saken. 

Derfor stiller ikke BCC opp i TV 2s serie
«Norge bak fasaden»


I TV 2s serie som handler om kriminelle miljøer og sprekker i den norske fasaden blir Brunstad Christian Church (tidligere kalt Smiths venner) fremstilt som et lukket kirkesamfunn. Dette stemmer ikke.

Den tydelige røde tråden i serien er å avsløre miljøer som er skadelige for samfunnet. Av den grunn valgte vi å ikke stille til intervjuer i episoden «I Guds navn».

Vi har ingenting å skjule, og har svart på alle påstander vi har blitt forelagt.

Les om vår opplevelse av Novemberfilm og TV 2s fremgangsmåte i denne saken.er

Derfor stiller ikke BCC opp i TV 2s serie
«Norge bak fasaden»


I TV 2s serie som handler om kriminelle miljøer og sprekker i den norske fasaden blir Brunstad Christian Church (tidligere kalt Smiths venner) fremstilt som et lukket kirkesamfunn. Dette stemmer ikke.

Den tydelige røde tråden i serien er å avsløre miljøer som er skadelige for samfunnet.

Av den grunn valgte vi å ikke stille til intervjuer i episoden «I Guds navn».

Vi har ingenting å skjule, og har svart på alle påstander vi har blitt forelagt.

Les om vår opplevelse av Novemberfilm og TV 2s fremgangsmåte i saken.

Slik begynte det 


Kort fortalt har BCC i denne saken opplevd at historien er skrevet på forhånd. 

Det hele startet i oktober 2018 med en henvendelse fra TV 2. De skulle lage et program om kristne miljøer i Norge.

Slik begynte det


Kort fortalt har BCC i denne saken opplevd at historien er skrevet på forhånd. 

Det hele startet i oktober 2018 med en henvendelse fra TV 2. De skulle lage et program om kristne miljøer i Norge.

Dialogen med TV 2

16.10.18
Fra: Novemberfilm
Til: Berit H. Nilsen, BCC

«På oppdrag fra TV2 lager Novemberfilm en undersøkende og nysgjerrig dokumentarserie som skal utforske den norske virkeligheten.

(…)

Historiene vi vil fortelle skal drives fremover av de to reporterne, som med journalistisk pondus, empatisk tilnærming og glimt i øyet skal gi seeren innsikt, forståelse og medfølelse i temaer de selv mener fortjener større fokus.

Som en stor internasjonal menighet med hovedsete i Norge, er BCC spesielt interessant for oss.

(…)

18.10.18
Fra: Berit H. Nilsen, BCC
Til: Novemberfilm

«Vi kan tenke oss et uforpliktende møte for å snakke litt mer med dere i første omgang, for så å vurdere om dette er noe BCC ønsker å delta i.

(…)

Dere kan gjerne komme til vårt kontor på Ryen i Oslo.»

Dialogen med TV 2

16.10.18
Fra: Novemberfilm
Til: Berit H. Nilsen, BCC

«På oppdrag fra TV2 lager Novemberfilm en undersøkende og nysgjerrig dokumentarserie som skal utforske den norske virkeligheten.

(…)

Historiene vi vil fortelle skal drives fremover av de to reporterne, som med journalistisk pondus, empatisk tilnærming og glimt i øyet skal gi seeren innsikt, forståelse og medfølelse i temaer de selv mener fortjener større fokus.

Som en stor internasjonal menighet med hovedsete i Norge, er BCC spesielt interessant for oss.

(…)

18.10.18
Fra: Berit H. Nilsen, BCC
Til: Novemberfilm

«Vi kan tenke oss et uforpliktende møte for å snakke litt mer med dere i første omgang, for så å vurdere om dette er noe BCC ønsker å delta i.

(…)

Dere kan gjerne komme til vårt kontor på Ryen i Oslo.»

BCC inviterer TV 2 på besøk


For å høre mer om programmet inviterer vi TV 2 til vårt hovedkontor på Ryen i Oslo. Det blir et fint møte i en respektfull tone mellom Janne Amble, Kadafi Zaman, Novemberfilm og BCC.

I møtet gir vi uttrykk for at vi har dårlige erfaringer med medier som har en annen agenda enn det de sier. Men programlederne forsikrer oss om at de ikke vil lage noe basert på tidligere historier i andre medier. Det viser seg likevel at episoden inneholder mange år gamle videoklipp og avisoverskrifter fra andre medier. 

Allerede i starten av episoden brukes det virkemidler for å skape mystikk. Det sies at vi ikke tillot filming i møtet, men dette var aldri et tema. 

Se videoen for å få vår opplevelse av møtet. 

Vurderinger: Skal vi delta eller ikke?


Etter møtet får vi utfyllende informasjon om programmet, og på bakgrunn av det vurderer vi grundig våre muligheter for å bidra i serien.

Media har et viktig og særskilt samfunnsoppdrag, som vi respekterer, men vi har også et ansvar overfor våre medlemmer. Det er medlemmene på skoler og arbeidsplasser som må svare for den måten kirkesamfunnet vårt blir fremstilt på i offentligheten. 

Vår konklusjon

I BCC lar vi oss ikke fremstille som et samfunnsproblem til underholdning for hele den norske befolkning.

Skadelige miljøer på kant med lover og regler har ikke noe å gjøre med hvordan det er å være medlem i BCC.

Se styreleder Berit Hustad Nilsens kommentar i videoen.

BCC inviterer TV 2 på besøk


For å høre mer om programmet inviterer vi TV 2 til vårt hovedkontor på Ryen i Oslo. Det blir et fint møte i en respektfull tone mellom Janne Amble, Kadafi Zaman, Novemberfilm og BCC.

I møtet gir vi uttrykk for at vi har dårlige erfaringer med medier som har en annen agenda enn det de sier. Men programlederne forsikrer oss om at de ikke vil lage noe basert på tidligere historier i andre medier. Det viser seg likevel at episoden inneholder mange år gamle videoklipp og avisoverskrifter fra andre medier. 

Allerede i starten av episoden brukes det virkemidler for å skape mystikk. Det sies at vi ikke tillot filming i møtet, men dette var aldri et tema. 

Se videoen for å få vår opplevelse av møtet:

Vurderinger: Skal vi delta eller ikke?


Etter møtet får vi utfyllende informasjon om programmet, og på bakgrunn av det vurderer vi grundig våre muligheter for å bidra i serien.

Media har et viktig og særskilt samfunnsoppdrag, som vi respekterer, men vi har også et ansvar overfor våre medlemmer. Det er medlemmene på skoler og arbeidsplasser som må svare for den måten kirkesamfunnet vårt blir fremstilt på i offentligheten. 

Vår konklusjon

I BCC lar vi oss ikke fremstille som et samfunnsproblem til underholdning for hele den norske befolkning.

Skadelige miljøer på kant med lover og regler har ikke noe å gjøre med hvordan det er å være medlem i BCC.

Se styreleder Berit Hustad Nilsens kommentar i videoen.

Det går tre måneder, så mottar vi en e-post fra Kadafi Zaman

21.03.19
Fra: Kadafi Zaman, TV 2
Til: Berit H. Nilsen

«Siden dere ikke har villet medvirke så langt har vi snakket med flere personer med kjennskap til BCC. I den forbindelse har vi kommet over alvorlige påstander om BCC. Det går i hovedsak på hvordan dere samler inn penger via dugnadsarbeid for voksne og unge. Det fremmes sterk kritikk av hvordan fokuset på penger gjør livet vanskelig for familier.»

Kadafis e-post kommer i en helt annen tone enn den vi tidligere har møtt fra TV 2.

Tåler ikke BCC kritikk?


Stemmer det TV 2 hevder eller er det bare løse påstander? Vi er interessert i å sikre at vår organisasjon skal være et godt sted å være for alle medlemmer.

Selv om vi ikke forteller vår historie på TV 2, så tar vi alle tilbakemeldinger på alvor.

Se vår styreleder Berit Hustad Nilsen forklare hva BCC gjør med kritikk: 


Og så, 10 måneder etter den første kontakten, lanserer TV 2 sine høstprogrammer. Det er vanskelig å kjenne igjen den serien vi ble tilbudt å bidra i. 

Tåler ikke BCC kritikk?


Stemmer det TV 2 hevder eller er det bare løse påstander? Vi er interessert i å sikre at vår organisasjon skal være et godt sted å være for alle medlemmer.

Selv om vi ikke forteller vår historie på TV 2, så tar vi alle tilbakemeldinger på alvor.

Se vår styreleder Berit Hustad Nilsen forklare hva BCC gjør med kritikk: 

 


Og så, 10 måneder etter den første kontakten, lanserer TV 2 sine høstprogrammer. Det er vanskelig å kjenne igjen den serien vi ble tilbudt å bidra i. 

Tilsvar på alvorlige påstander


I tråd med god presseskikk får vi i samme e-post fremlagt konkrete påstander slik at vi har muligheten til å svare. Vi utfordrer Novemberfilm til å undersøke troverdigheten i det de kommer med.

Etter en del dialog frem og tilbake ender det med at en rekke påstander og spekulasjoner fremsettes om Brunstad Christian Church, dette gjelder særlig fokus på økonomi og penger. 

BCC tar sterk avstand fra å styre etter spekulasjoner i stedet for fakta, og henviser til våre regnskaper som ligger åpent tilgjengelig på nett. 

Klikk her for å se hva BCC svarte på påstandene

Til tema «tvang, press og MyShare-app»:
Gaver er et fundament for alle kristne menigheter. I 2018 ga hvert medlem i snitt kr. 2.250,- per måned, så gaver i størrelsesorden som er oppgitt her er svært uvanlig. Vårt råd til den aktuelle familien er å redusere sine bidrag slik at det passer til familiens økonomi, da all støtte til BCC selvsagt er basert på frivillighet.

Til tema utbygging Brunstad:
Vi er stolte av utbyggingen på Brunstad, som er gjort mulig på grunn av BCC og lokalmenighetene. Det har vært et stort felles løft som har samlet oss som organisasjon, og vi har samtidig sikret at kommende generasjoner kristne også har et sted og møtes til stevner og samlinger.

Til tema spekulasjoner om medlemmers bidrag og lederes personlige formue:
BCC har en svært ryddig økonomi, der verken ledere eller andre har beriket seg på medlemmenes bekostning. Det er altså ingen sammenheng mellom Kåre J. Smith eller andre lederes privatøkonomi, og hva medlemmene har bidratt med i gaver. Våre revisorgodkjente regnskaper og årsrapporter er åpent tilgjengelig for alle som vil sette seg inn i fakta i stedet for spekulasjoner, se www.bcc.no.

Til tema om at BCC kontrollerer medlemmers muligheter til å uttale seg:
På tross av et positivt første møte med Novemberfilm/TV2 valgte BCC å ikke delta i denne serien, da vi i videre dialog skriftlig fikk opplysninger fra programledere og programskapere som helt klart viste at de egentlig hadde en helt annen agenda enn de først anga. I dette programmet er det TV2 og ikke BCC som kontrollerer og manipulerer slik at historien blir salgbar.

Relevante artikler fra nettsiden vår: 

Har BCC en egen app til gaver og dugnad?

Forskjellen på BCC og Brunstadstiftelsen

3.900 ungdommer samlet til høstcamp i Norge

En god barndom å se tilbake på

Kan ledere berike seg selv på fellesskapet i BCC?


I programmet legges det på en usaklig måte opp til at det kan være sammenheng mellom lederens privatøkonomi og medlemmenes bidrag til menigheten. 

hmm, jaeh. 

Hør Finn-Åge Ødegård fortelle om hvordan revisorer har gransket økonomien til BCC nettopp for å svare på dette spørsmålet. Finn-Åge er compliance-ansvarlig og styremedlem i BCC. 

Utdrag fra BCCs månedlige informasjonsprogram BrunstadMagasinet 17.11.19

Kan ledere berike seg selv på fellesskapet i BCC?


I programmet legges det på en usaklig måte opp til at det kan være sammenheng mellom lederens privatøkonomi og medlemmenes bidrag til menigheten. 

hmm, jaeh. 

Hør Finn-Åge Ødegård fortelle om hvordan revisorer har gransket økonomien til BCC nettopp for å svare på dette spørsmålet. Finn-Åge er compliance-ansvarlig og styremedlem i BCC. 


Utdrag fra BCCs månedlige informasjonsprogram BrunstadMagasinet 17.11.19

Medlemmene som trakk intervjuet


Hør den egentlige årsaken til at disse medlemmene valgte å trekke seg fra intervjuet med TV 2.

Anonym undersøkelse: Hva mener medlemmene?


Hvert år lager BCC en medlemsundersøkelse og i år var det nesten dobbelt så mange som svarte på den som i 2018. Det viser at det er stort engasjement for å snakke om viktige temaer, blant annet om dugnad og pengeinnsamling. 

Undersøkelsens kvalitet

Formålet med undersøkelsen har ikke vært forskning, men heller å gi oss et bilde å jobbe ut ifra. Hele 58% har svart på undersøkelsen, noe som gjør at resultatene er representative.

Om undersøkelsen
 • Anonym undersøkelse sendt på e-post
 • Verktøy: Questback
 • Populasjon: 5761 (Alle norske medlemmer over 18 år)
 • Svar: 3333
 • Svarrate: 58%
 • 48% menn, 52% kvinner 
 • Tidsrom: en uke

«Å bidra med dugnad og pengeinnsamling til menighetens formål har gjort livet vanskelig for meg og/eller min familie.»

«Å bidra med dugnad og pengeinnsamling til menighetens formål har vært positivt for meg og/eller min familie.»

«Det er rom for å tenke selvstendig i BCC.»

«BCC har utviklet seg positivt de siste 10 årene.»

Reaksjoner fra medlemmer


Rett etter at medlemsundersøkelsen ble sendt ut, fikk vi noen reaksjoner fra medlemmer som var på høststevnet i november, se videoen her:

Anonym undersøkelse: Hva mener medlemmene?


Hvert år lager BCC en medlemsundersøkelse og i år var det nesten dobbelt så mange som svarte på den som i 2018. Det viser at det er stort engasjement for å snakke om viktige temaer, blant annet om dugnad og pengeinnsamling. 

Undersøkelsens kvalitet

Formålet med undersøkelsen har ikke vært forskning, men heller å gi oss et bilde å jobbe ut ifra. Hele 58% har svart på undersøkelsen, og statistisk sett vil det si at tallene er representative.

Om undersøkelsen
 • Anonym undersøkelse sendt på e-post
 • Verktøy: Questback
 • Populasjon: 5761 (Alle norske medlemmer over 18 år)
 • Svar: 3333
 • Svarrate: 58%
 • 48% menn, 52% kvinner 
 • Tidsrom: en uke

«Å bidra med dugnad og pengeinnsamling til menighetens formål har gjort livet vanskelig for meg og/eller min familie.»

«Å bidra med dugnad og pengeinnsamling til menighetens formål har vært positivt for meg og/eller min familie.»

«Det er rom for å tenke selvstendig i BCC.»

«BCC har utviklet seg positivt de siste 10 årene.»

Reaksjoner fra medlemmer


Rett etter at medlemsundersøkelsen ble sendt ut, fikk vi noen reaksjoner fra medlemmer som var på høststevnet i november, se videoen her: 

De som ikke har det bra i menigheten


Undersøkelsen viser at de aller fleste har det bra i menigheten, og at det er stor motivasjon for å bidra til at neste generasjon skal ha gode muligheter til å samles om kristendommen.

Tar tilbakemeldingene på alvor

Men de 3,3% som gir uttrykk for at de synes utviklingen i menigheten ikke er bra, eller de 4,6% som er enig eller delvis enig i at det har gjort livet vanskelig å bidra i menigheten, dem tar vi også på alvor. De som har henvendt seg via medlemsportalen får hjelp, og hvis det er flere i samme situasjon, så vil vi gjerne vite om det for å kunne gjøre tiltak.

Gi det du vil

De siste 10 årene har vært et historisk økonomisk løft. BCCs lokalmenigheter har økt sin egenkapital betraktelig og samtidig har BCCs fond til fremtiden økt til 802 millioner kroner.

96% er helt eller delvis enig i at det oppleves positivt å bidra til menighetens formål. Noen har gitt mye, noen har gitt lite. Dette er et uttrykk for at vi står sammen og at de sterke bærer de svake i god kristen tradisjon. 

Les mer om hvordan pengene forvaltes

Trenger samfunnet de kristne?


I episoden sies det blant annet at «mange kristne miljøer er veldig skadelig for veldig mange mennesker». Vi reagerer sterkt på å bli omtalt så respektløst av en statsstøttet tv-kanal.

Vårt viktigste arbeid er nettopp barne- og ungdomsarbeidet, og vår visjon er at alle skal kunne se tilbake på en god barndom i menigheten uansett hva de velger senere i livet. Dette har BCC investert mye penger i.

Våre medlemmer er opptatt av å være gode samfunnsborgere, og gjør en stor frivillig innsats for fellesskapet. 

Hør hva medlemmene har å si om disse spørsmålene:

Trenger Norge dugnad?

Hva tenker du om å gi?

Hvordan bidrar du som kristen til samfunnet?

Trenger samfunnet de kristne?


I episoden sies det blant annet at «mange kristne miljøer er veldig skadelig for veldig mange mennesker». Vi reagerer sterkt på å bli omtalt så respektløst av en statsstøttet tv-kanal.

Vårt viktigste arbeid er nettopp barne- og ungdomsarbeidet, og vår visjon er at alle skal kunne se tilbake på en god barndom i menigheten uansett hva de velger senere i livet. Dette har BCC investert mye penger i.

Våre medlemmer er opptatt av å være gode samfunnsborgere, og gjør en stor frivillig innsats for fellesskapet. 

Hør hva medlemmene har å si om disse spørsmålene:

Trenger Norge dugnad?

Hva tenker du om å gi?

Hvordan bidrar du som kristen til samfunnet?

Reklamen som TV 2 ikke vil sende


Vi har som sagt svart Novemberfilm/TV 2 på alle påstander i skriftlig form. Men vi vil at våre medlemmer skal ha mulighet for å stå opp for tros- og ytringsfriheten.

For at deres stemmer skal høres, velger vi å kjøpe en reklamespot for kr. 125.000 på TV 2 midt i episoden. Reklamen er produsert gratis, av og med frivillige, og lagd på en søndag.

Reklamen blir godkjent

03.12.19
Fra: Reklameavdelingen TV 2
Til: Anne Lea, BCC

Jeg venter fremdeles på endelig avklaring fra min kollega hos juridisk.
Kan i mellomtiden bekrefte at vi har mottatt filmen deres slik at vi har god tid til å rekke mandagens sending.
Sender betalingsinfo samtidig med godkjenning.

04.12.19
Fra: Reklameavdelingen TV 2
Til: Anne Lea, BCC

Vi har diskutert internt og vurdert reklamen på nytt.
[…]
Gitt at det forkynnende budskapet/livssynsinnholdet er tatt bort med en pipelyd og budskapet dermed fremstår som mer nøytralt og informativt, tillater vi at den skal gå slik den ligger nå.

[…]

Filmen er mottatt og er lagt inn i sendeskjema.

To dager senere endrer TV 2 mening

06.12.19
Fra: Reklameavdelingen TV 2
Til: Anne Lea, BCC

Viser til telefonsamtale. Som jeg sa er det besluttet at filmen deres ikke kan vises direkte foran eller i midten av programmet på mandag. 

04.12.19
Fra: Anne Lea, BCC 
Til: Reklameavdelingen TV 2

Hei

Da har jeg underskrevet og utfylt de vedlagte dokumenter.

Vh
Anne Lea

Se reklamen som aldri ble vist på TV 2: 

TV 2 ville ikke sende reklamen midt i programmet som avtalt.
Hvis den skulle sendes, skulle det være etter programmet. 

Reklamen som TV 2 ikke vil sende


Vi har som sagt svart Novemberfilm/TV 2 på alle påstander i skriftlig form. Men vi vil at våre medlemmer skal ha mulighet for å stå opp for tros- og ytringsfriheten.

For at deres stemmer skal høres, velger vi å kjøpe en reklamespot for kr. 125.000 på TV 2 midt i episoden. Reklamen er produsert gratis, av og med frivillige, og lagd på en søndag.

Reklamen blir godkjent

03.12.19
Fra: Reklameavdelingen TV 2
Til: Anne Lea, BCC

Jeg venter fremdeles på endelig avklaring fra min kollega hos juridisk.
Kan i mellomtiden bekrefte at vi har mottatt filmen deres slik at vi har god tid til å rekke mandagens sending.
Sender betalingsinfo samtidig med godkjenning.

04.12.19
Fra: Reklameavdelingen TV 2
Til: Anne Lea, BCC

Vi har diskutert internt og vurdert reklamen på nytt.
[…]
Gitt at det forkynnende budskapet/livssynsinnholdet er tatt bort med en pipelyd og budskapet dermed fremstår som mer nøytralt og informativt, tillater vi at den skal gå slik den ligger nå.

[…]

Filmen er mottatt og er lagt inn i sendeskjema.

04.12.19
Fra: Anne Lea, BCC 
Til: Reklameavdelingen TV 2

Hei

Da har jeg underskrevet og utfylt de vedlagte dokumenter.

Vh
Anne Lea

TV 2 endrer mening

06.12.19
Fra: Reklameavdelingen TV 2
Til: Anne Lea, BCC

Viser til telefonsamtale. Som jeg sa er det besluttet at filmen deres ikke kan vises direkte foran eller i midten av programmet på mandag. 

Se reklamen som aldri ble vist på TV 2: 

Er det vår egen skyld at vi blir fremstilt slik?

Bør vi bare finne oss i det?


Å lage Norge Bak Fasaden har sikkert vært en krevende prosess for både TV 2, Novemberfilm og BCC. Men alle har en oppgave i samfunnet.

Vårt oppdrag er å lære menneskene å følge Jesus og bidra til at kristendommen har gode kårVi har tatt et bevisst valg om å fortelle historien selv. Og så utnytter vi heller det kritiske søkelyset til å gjøre BCC til en enda bedre organisasjon for alle medlemmer.

Vi opplever det som mangel på respekt for de tusenvis av medlemmer som har det bra i BCC å lage en kollektiv fremstilling som gir feil inntrykk av hvordan det er å være kristen i Norge i dag. 

I BCC ønsker vi å høre mer fra media om hvordan sunn og ekte kristendom påvirker samfunnet, for det er det vi brenner for.Har du spørsmål eller kommentarer til denne saken, ta gjerne kontakt: kontakt@bcc.no

Grafikk, tekster og filmer til denne saken er laget i samarbeid med en rekke frivillige BCC-medlemmer.